اطلاعیه!

Website_admin
جمعیت افغانی سره میاشت بکرایه دهی یکباب کانتین به اندازه (5.5*3.5) واقع مکتب مشعل بیات ملکیت جمعیت افغانی سره میاشت را مطابق شرطنامه از طریق مزایده برای مدت سه سال به کرایه ماهانه میدهد.  از تمامی داوطلبان علاقه مند واجد شرایط به داشتن اصل تذکره دعوت به عمل میآید جهت قرارداد درخواست های خویش را بریاست لوژستیکی و تدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده، و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت (14) روز مراجعه نموده و پول حق الشتراک مبلغ 1000 افغانی نقداً اخذ میگردد.

جمعیت افغانی سره میاشت بکرایه دهی یکباب کانتین به اندازه (5.5*3.5) واقع مکتب مشعل بیات ملکیت جمعیت افغانی سره میاشت را مطابق شرطنامه از طریق مزایده برای مدت سه سال به کرایه ماهانه میدهد. 
از تمامی داوطلبان علاقه مند واجد شرایط به داشتن اصل تذکره دعوت به عمل میآید جهت قرارداد درخواست های خویش را بریاست لوژستیکی و تدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده، و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت (14) روز مراجعه نموده و پول حق الشتراک مبلغ 1000 افغانی نقداً اخذ میگردد. 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ - ۱۰:۲۱
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت برای تدارکات تهیه و چاپ (5) نوع بیرق امارت و سره میاشت مطابق شرطنامه داوطلبی میدهد.

از شرکت های طباعتی و یا مطبعه چاپ که در قسمت جواز فعالیت داشته . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت برای تدارکات تهیه و چاپ (5) نوع بیرق امارت و سره میاشت مطابق شرطنامه از طریق داوطلبی میدهد.
از شرکت های طباعتی ویا مطبعه چاپ که درقسمت جواز فعالیت داشته . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۹:۳۵
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت بکرایه دهی یک دربند سرای واقع شهر ارا دارای ساختمان دومنزله ملکیت جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت مطابق شرطنامه از طریق مزاید برای پنج سال به کرایه . . .

Back to announcements