معتمد نقدی و جنسی آمریت مرستون کندهار

arcs_website_admin
Tue, Jan 19 2021 12:22 PM
 معتمد نقدی و جنسی آمریت مرستون کندهار

Publish Date

Closing Date

Location

آمریت مرستون کندهار

 

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        معتمد نقدی و جنسی    

موقعیت :                             آمریت مرستون کندهار      

بست :                                (7)       

تعداد بست :                          یک  بست

گزارشدهی به :                      مدیر عمومی مالی و اداری        

گزارش گیر از:                       ندارد

Documents

معتمد نقدی و جنسی آمریت مرستون کندهار