خبرتیا!

arcs_website_admin
خبرتیا!

په پام کې ده افغاني سره میاشت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست اړوند د سولر سرور روم سیستم ۱۷ قلمه تخنیکي توکي د تړون او چمتو کولو په موخه داوطلبۍ ته وسپاري. ټول هغه د (ICT.ISP ) اصلي جواز لرونکي د ټکنالوژۍ، لوژستیک او سوداګریزو خدمتونو وړاندې کوونکي شرکتونه، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د تدارکاتو او لوژستیک ریاست ته وسپاري او خپله د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي،د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي. پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر