اطلاعیه!

arcs_website_admin
اطلاعیه!

په پام کې ده افغاني سره میاشت د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د انټرنیټ او شبکې اړوند دوه تخنیکي توکي د چمتو کولو  په موخه داوطلبۍ ته وسپاري.
 ټول هغه د (ICT.ISP ) اصلي جواز لرونکي د تکنالوژي خدماتو، لوژستیکي، سوداګریز او لېږدېدونکي شرکتونه، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د تدارکاتو او لوژستیک ریاست ته وسپاري او خپله د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي.
پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر