اطلاعیه!

Website_admin
اطلاعیه!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتاریخ 1401/5/22 لیلام بتعداد (47) عراد وسایط مختلف نوع و بتعداد (11) عراده موتر سایکل مختلف نوع غیر فعال و بتعداد (3) پایه جنراتور مختلف نوع و بتعداد (371) قلم پرزه جات داغمه مازاد خویش را مطابق قانون لیلام بشکل مذایده بفروش میرساند.

از آنعده اشخاص حقیقی و حکمی و شرکت های که علاقمندی خرید از طریق لیلام را دارد بتاریخ معینه بریاست لوژستیکی و تدارکات جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو مراجعه نموده و پول حق الشتراک (تضمین) نقداً اخذ میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ - ۱۰:۲۱
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت برای تدارکات تهیه و چاپ (5) نوع بیرق امارت و سره میاشت مطابق شرطنامه داوطلبی میدهد.

از شرکت های طباعتی و یا مطبعه چاپ که در قسمت جواز فعالیت داشته . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۹:۴۵
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت برای تدارکات تهیه و چاپ (5) نوع بیرق امارت و سره میاشت مطابق شرطنامه از طریق داوطلبی میدهد.
از شرکت های طباعتی ویا مطبعه چاپ که درقسمت جواز فعالیت داشته . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ - ۹:۳۵
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت بکرایه دهی یک دربند سرای واقع شهر ارا دارای ساختمان دومنزله ملکیت جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت مطابق شرطنامه از طریق مزاید برای پنج سال به کرایه . . .

Back to announcements