خبرتیا!

arcs_website_admin
خبرتیا!

افغاني سره میاشت غواړي چې د دهبوري څلورلارې ته څېرمه د سرې میاشتې اړوند د کلینیک په بڼه جوړه یوه ودانۍ؛ له شرط پاڼې او اسکېج سره سم د درې کلونو لپاره په میاشتنۍ کرایه داوطلبۍ ته وسپاري. ټول هغه په شرایطو برابر او د روغتیا وزارت جواز لرونکي وګړي،چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د تدارکاتو او لوژستیک ریاست ته وسپاري . پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر