خبرتیا!

arcs_website_admin
خبرتیا!

په پام کې ده افغاني سره میاشت مرکزي دفتر ته څېرمه (۸۹۹۵.۹۰) متره ځمکه د کرایې ورکولو په موخه له اسکېج سره سم داوطلبۍ ته وسپارې. ټول هغه سوداګریز، ودانیز او لوژستیکي شرکتونه، چې په اړونده برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د لوژستیک او تدارکاتو ریاست ته وسپاري او خپله ددې خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون کولو پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي. پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر.