خبرتیا!

arcs_website_admin
خبرتیا!

په پام کې ده افغاني سره میاشت د مرکزي دفتر په انګړ کې د لوی مسجد محراب له نقشې او ځانګړنو سره سم د جوړولو په موخه داوطلبۍ ته وسپاري. ټول هغه ودانیز شرکتونه، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د تدارکاتو او لوژستیک ریاست ته وسپاري او خپله له خبرتیا وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیستل کېږي. پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر